Czasem jedno niefortunne zdanie może wywołać potężną burzę. Marszałek Piłsudski powiedział kiedyś, że „Polska jest jak obwarzanek. Wszystko co najlepsze na Kresach, a w środku pustka”.

Pod koniec stycznia 1938 roku Stanisław Cywiński, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego, pisząc recenzję pewnej książki, odniósł się do tych słów, nazywając Marszałka „kabotynem”. Skutkiem tego było dotkliwe pobicie i aresztowanie Cywińskiego. Oskarżono go na podstawie art. 152 Kodeksu karnego o znieważenie narodu polskiego i skazano na 3 lata wiezienia.

Wydarzenia te spowodowały, że już niecały miesiąc później – 15 marca 1938 roku w Sejmie znalazł się projekt Ustawy o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski. Sejm jednomyślnie zaakceptował ustawę, kilka dni później przyjął ją Senat i podpisał prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki. W ten sposób „spór o obwarzanka” znalazł swe odzwierciedlenie w Dzienniku Ustaw.

Więcej na ten temat można przeczytać w ARTYKULE