15 marca piekarze i cukiernicy obchodzą swoje święto, ponieważ w tym dniu przypada wspomnienie ich patrona – św. Klemensa.

Klemens Hofbauer (Jan Dworzak) żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Pochodził z Moraw. By zarobić na naukę w gimnazjum, pracował jako piekarz u Norbertanów. Z braku pieniędzy przerwał jednak naukę, został mnichem i pielgrzymem. W Rzymie wstąpił do zakonu Redemptorystów, przyjmując imię Klemens. Zakon wysłał go na północ Europy, by zakładał nowe prowincje. W 1787 r. dotarł do Warszawy i tu przez 21 lat poświęcił się intensywnej pracy charytatywnej i duszpasterskiej. Prowadził sierociniec, internat oraz szkołę elementarną. Utworzył jedyną wówczas szkołę dla dziewcząt. Założył kilka bractw, drukarnię oraz wydawnictwo książek religijnych i szkolnych, utrzymywał dwa kościoły. Nieraz osobiście żebrał, aby utrzymać swoje dzieła.

Skazany przez zaborców na wygnanie, przez rok przebywał w areszcie w twierdzy Kostrzyn nad Odrą. Ostatecznie osiadł w Wiedniu, gdzie nadal pracował duszpastersko. Zasłynął tam jako spowiednik i wspaniały kaznodzieja. Zmarł 15 marca 1820 r. w Wiedniu. Ze względu na wielkie zasługi dla Warszawy jest zaliczany do świętych polskich i uznawany za współpatrona stolicy.