REGULAMIN 

 • 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady wizyty w Żywym Muzeum Obwarzanka (zwanym dalej Muzeum).
 • 2. Wizyta w Muzeum polega na udziale w warsztatach produkcji obwarzanka (zwanych dalej Warsztatami). Warsztaty odbywają się w Żywym Muzeum Obwarzanka, w Krakowie przy ul. I.Paderewskiego 4. Podczas Warsztatów uczestnicy poznają historię i tradycję wypieku obwarzanków krakowskich oraz własnoręcznie je przygotowują. Uczestnicy otrzymują własnego obwarzanka, który nie jest produktem spożywczym w rozumieniu przepisów sanitarnych.
 • 3. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Klient indywidualny dokonuje zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży, udostępnionego na stronie https://www.muzeumobwarzanka.com/. Po przyjściu do Muzeum zobowiązany jest okazać swój bilet obsłudze Muzeum
 • 4. Zakup biletu na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 • 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej muzeumobwarzanka.com i u obsługi Muzeum.
 • 6. Cennik biletów podany jest na stronie https://www.muzeumobwarzanka.com/cennik/ Muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych cen biletów poza normalnymi godzinami otwarcia.
 • 7. Podane ceny zawierają 23% VAT.
 • 8. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom (do 26 lat), niepełnosprawnym, opiekunowi osoby niepełnosprawnej oraz seniorom (po 65 roku życia). Dzieci do 3 lat towarzyszące osobom dorosłym uczestniczą w warsztatach bezpłatnie (dotyczy to jedynie biletów indywidualnych).
 • 9. Dodatkowe zniżki przysługują osobom z Kartą Dużej Rodziny i Kartą „N”. Dotyczy to jedynie biletów indywidualnych.
 • 10. Płatność możliwa jest gotówką lub kartą płatniczą. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić wcześniej.
 • 11. Bilety grupowe obowiązują dla grupy minimum 12 osób. Dla grup mniejszych obowiązuje opłata za warsztaty, bez względu na liczbę osób.
 • 12. Bilety pakietowe obowiązują dla grupy minimum 15 dzieci szkolnych/przedszkolnych.
 • 13. W przypadku grup szkolnych i przedszkolnych 3 osoby opieki uczestniczą w warsztatach bezpłatnie.
 • 14. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w warsztatach to 75 dzieci i 60 dorosłych, w podziale na 3 sale. Dotyczy to warsztatów grupowych.
 • 15. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu warsztatów dla grupy:
 • – Rezerwacji na warsztaty należy dokonać poprzez formularz rezerwacyjny, dostępny na stronie internetowej https://www.muzeumobwarzanka.com/formularz-rezerwacyjny-dla-grup/
 • – Zamawiający deklaruje liczbę osób biorących udział w warsztatach, która może być zmniejszona maksymalnie o 5 osób/grupa. W przypadku, gdy grupa liczy mniej osób, Zamawiający zobowiązany jest do opłaty za zadeklarowaną liczbę osób pomniejszoną o 5 osób. Liczebność grupy bezkosztowo można skorygować najpóźniej do 7 dni przed wizytą,
 • – Rezerwację uważa się za potwierdzoną zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 100zł/grupa w 1 sali warsztatowej, 150zł/grupa w 2 salach warsztatowych, 200zł/grupa w 3 salach warsztatowych,
 • – Zaliczkę należy wpłacić przelewem w terminie 3 dni roboczych od momentu rezerwacji, korzystając z linku płatności, znajdującego się w potwierdzeniu rezerwacji,
 • – Płatność za grupę, pomniejszoną o zaliczkę, należy uregulować na miejscu przed wizytą, w gotówce lub kartą płatniczą,
 • – Termin warsztatów można zmienić lub anulować najpóźniej na 7 dni przed wizytą,
 • – W przypadku rezygnacji lub zmiany dokonanej na krócej niż 7 dni przed wizytą, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt przygotowania warsztatów (koszt zaliczki rezerwacyjnej),
 • – Grupy zobowiązane są do punktualnego przyjścia na warsztaty. Ze względu na charakter warsztatów grupy spóźnione mogą zostać niewpuszczone, a Zamawiający będzie zobowiązany pokryć koszt przygotowania warsztatów (100zł/grupa),
 • – Opiekunowie grup dzieci zobowiązani są do obecności z dziećmi podczas trwania warsztatów i współpracę z osobą prowadzącą (pomoc w rozdawaniu materiałów, podpisaniu prac dzieci),
 • – Rezerwacja warsztatów jest równoznaczna z akceptacją treści Regulaminu.
 • 16. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumobwarzanka.com, listownie lub osobiście. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo lub listownie.
 • 17. Obsługa ma prawo odmówić wejścia na warsztaty osobom spóźnionym.
 • 18. Zabronione jest nagrywanie dźwięku i/lub obrazu w trakcie trwania warsztatów.
 • 19. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób zagrażający innym, nie zostaną wpuszczone na warsztaty.
 • 20. Obsługa Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na czas warsztatów. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie spoczywa na rodzicach lub opiekunach.
 • 21. Obsługa Muzeum nie ponosi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum.
 • 22. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podstawa prawna – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych jest Marta Krzyżek-Siudak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MADE IN KRAKOW, z siedzibą przy ul. Mjr.Łupaszki 7/22, nr NIP 6792699928, REGON 122942578. Jednocześnie informujemy, że każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie.