GOŚCIE INDYWIDUALNI

 

 • 1. Warsztaty odbywają się w Żywym Muzeum Obwarzanka, w Krakowie przy ul. I.Paderewskiego 4 (zwanym dalej Organizatorem), w terminach dostępnych na stronie internetowej Organizatora
 • 2. Przez warsztaty rozumie się pokaz produkcji obwarzanka, podczas którego uczestnicy poznają historię i tradycję jego wypieku oraz własnoręcznie przygotowują obwarzanki. Uczestnicy otrzymują własnego obwarzanka, który nie jest produktem spożywczym w rozumieniu przepisów sanitarnych.
 • 3. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc, poprzez zakup biletu.
 • 4. Pełny regulamin sprzedaży online oraz Polityka Prywatności dostawcy systemu sprzedaży dostępne są na stronie www.droplabs.pl/regulamin
 • 5. Koszt biletów indywidualnych w 2023 roku to 28/32 zł (bilet ulgowy/normalny). Podane ceny zawierają 23% VAT.
 • 6. Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom (do 26 lat), niepełnosprawnym, opiekunowi osoby niepełnosprawnej oraz seniorom (po 65 roku życia). Dzieci do 3 lat towarzyszące osobom dorosłym uczestniczą w warsztatach bezpłatnie.
 • 7. Dodatkowe zniżki przysługują osobom z Kartą Dużej Rodziny i Kartą “N”
 • 8. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT, co należy zgłosić wcześniej Organizatorowi.
 • 9. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób zagrażający innym, nie zostaną wpuszczone na warsztaty.
 • 10. Obsługa muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na czas warsztatów oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Muzeum.
 • 11. Obsługa ma prawo odmówić wejścia na warsztaty osobom spóźnionym.
 • 12. Zabronione jest nagrywanie dźwięku i/lub obrazu w trakcie trwania warsztatów.
 • 13. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumobwarzanka.com, listownie lub osobiście. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo lub listownie.
 • 14. Zakup biletu na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 • 15. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora i u obsługi.
 • 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podstawa prawna – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych jest Marta Krzyżek-Siudak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MADE IN KRAKOW, z siedzibą przy ul. Mjr.Łupaszki 7/22, nr NIP 6792699928, REGON 122942578. Jednocześnie informujemy, że każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie.

GRUPY

 

 • 1. Warsztaty odbywają się w Żywym Muzeum Obwarzanka, w Krakowie przy I.Paderewskiego 4 (zwanym dalej Organizatorem), po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • 2. Przez warsztaty rozumie się pokaz produkcji obwarzanka, podczas którego uczestnicy poznają historię i tradycję jego wypieku oraz własnoręcznie przygotowują obwarzanki. Uczestnicy otrzymują własnego obwarzanka, który nie jest produktem spożywczym w rozumieniu przepisów sanitarnych.
 • 3. Rezerwacji na warsztaty należy dokonać poprzez formularz rezerwacyjny, dostępny na naszej stronie internetowej.
 • 4. Zamawiający deklaruje liczbę osób biorących udział w warsztatach, która może być zmniejszona maksymalnie o 5 osób/grupa. W przypadku, gdy grupa liczy mniej osób, Zamawiający zobowiązany jest do opłaty za zadeklarowaną liczbę osób pomniejszoną o 5 osób. Liczebność grupy bezkosztowo można skorygować najpóźniej do 7 dni przed wizytą.
 • 5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia mailowego oraz po zaksięgowaniu zaliczki w wysokości 100zł/grupa.
 • 6. Zaliczkę należy wpłacić przelewem na konto Organizatora 89 1750 0012 0000 0000 3658 0208 w terminie 3 dni od momentu rezerwacji.
 • 7. Płatność za grupę, pomniejszoną o zaliczkę, należy uregulować na miejscu przed wizytą, w gotówce lub kartą płatniczą.
 • 8. Termin warsztatów można zmienić lub anulować najpóźniej na 7 dni przed wizytą.
 • 9. W przypadku rezygnacji lub zmiany dokonanej na krócej niż 7 dni przed wizytą, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt przygotowania warsztatów (100zł/grupa).
 • 10. Anulacja w związku z epidemią Covid-19 (kwarantanna grupy) – zwrot zaliczki lub przeniesienie na inny terminem, po okazaniu stosownych dokumentów, poświadczających fakt kwarantanny.
 • 11. Koszt biletów grupowych w 2023 roku to 20/25 zł (bilet ulgowy/normalny). Bilety grupowe obowiązują dla grupy powyżej 12 osób. Podane ceny zawierają 23% VAT.
 • 12. Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom (do 26 lat), niepełnosprawnym oraz seniorom (po 65 roku życia). Bilet ulgowy obowiązuje tylko w przypadku grup polskojęzycznych.
 • 13. Minimalny koszt warsztatów dla grupy, bez względu na liczbę osób, to 230 zł/grupa szkolna lub przedszkolna oraz 250zł/ pozostałe grupy.
 • 14. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w warsztatach to 45 dzieci lub 35 osób (grupy mieszane i grupy dorosłych).
 • 15. W przypadku grup szkolnych i przedszkolnych 3 osoby opieki uczestniczą w warsztatach bezpłatnie
 • 16. Płatność przelewem możliwa jest tylko po uzyskaniu zgody Organizatora
 • 17. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT, co należy zgłosić wcześniej Organizatorowi.
 • 18. Warsztaty trwają ok. 1h, a w przypadku najmłodszych dzieci do 1,5h. Możliwe są krótsze warsztaty, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.
 • 19. Grupy zobowiązane są do punktualnego przyjścia na warsztaty. Z uwagi na brak miejsca oczekiwania, grupa która przyjdzie na warsztaty zbyt wcześnie może zostać poproszona o oczekiwanie na zewnątrz. Ze względu na charakter warsztatów grupy spóźnione mogą zostać niewpuszczone na warsztaty.
 • 20. Opiekunowie grup zobowiązani są do obecności z dziećmi podczas trwania warsztatów i współpracę z osobą prowadzącą (pomoc w rozdawaniu materiałów, podpisaniu prac dzieci).
 • 21. Zamówienia większej liczby obwarzanków możliwe jest najpóźniej na 2 dni przed warsztatami.
 • 22. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób zagrażający innym, nie zostaną wpuszczone na warsztaty.
 • 23. Obsługa muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na czas warsztatów oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Muzeum.
 • 24. Zabronione jest nagrywanie dźwięku i/lub obrazu w trakcie trwania warsztatów.
 • 25. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumobwarzanka.com, listownie lub osobiście. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo lub listownie.
 • 26. Zamówienie warsztatu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 • 27. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz u obsługi Muzeum.
 • 28. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Podstawa prawna – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych jest Marta Krzyżek-Siudak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MADE IN KRAKOW, z siedzibą przy ul. Mjr.Łupaszki 7/22, nr NIP 6792699928, REGON 122942578. Jednocześnie informujemy, że każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana w każdym czasie.