W 2013 roku Poczta Polska zapoczątkowała serię znaczków „Polskie produkty regionalne”, na których znalazły się produkty i wyroby spożywcze z różnych części naszego kraju, m.in. truskawka kaszubska, jabłko łąckie, ser koryciński, miód kurpiowski, rogal świętomarciński, kiełbasa lisiecka i czosnek galicyjski. Produkty te łączy fakt wpisania na unijną listę produktów ze znakiem „Chronione Oznaczenie Geograficzne”.

Cechą charakterystyczną serii jest druk techniką suchego tłoczenia, dzięki czemu prezentowany produkt sprawia wrażenie „trójwymiarowego”. Umieszczone na znaczku logo certyfikatu ChOG podkreśla związek regionu geograficznego i nazwy produktu, a w szczególności jakość produktu i jego renomę.

W 2022 roku na znaczkach z tej serii pojawił się obwarzanek krakowski. Autorką zdjęć obwarzanka jest Anna Wlezień, prowadząca blog kulinarny Życie od Kuchni.

Źródło: Poczta Polska